“Mission de Service public” No der Fermeture vu Police,

“Mission de Service public”
No der Fermeture vu Police, Post a Bankfilialen:
Bréiwer verschwannen,
Schoule gi privatiséiert…
Steiere sollen schliesslech nëmmen do sinn fir Politiker a Schinnen ze financéieren !Politiker